Zespół diagnostyczny

Zespół diagnostyczny w Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.

Do podstawowych działań zespołu diagnostycznego należy:

 1. Praca z wychowankami doprowadzonymi (wspieranie i szeroko pojęta pomoc psychologiczna).
 2. Opracowywanie arkuszy spostrzeżeń o wychowanku po wcześniejszej rozmowie wstępnej.
 3. Gromadzenie dokumentacji wychowanka:
 • arkusz ocen
 • orzeczenie kwalifikujące do szkoły specjalnej
 • opinie ze szkoły lab poprzedniej placówki
 • dokumentacja lekarska
 1. Analiza akt sądowych nieletnich.
 2. Przeprowadzanie wywiadów z rodzicami lub opiekunami nieletnich.
 3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna i opracowywanie opinii psychologiczno – pedagogicznej (zgodnie z art. 83 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 z późniejszymi zmianami).
 4. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 5. Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej nieletnim.
 6. Opiniowanie wniosków o zastosowanie środka dyscyplinarnego dla wychowanków.
 7. Koordynacja działań wychowawczych – analiza struktury grupy i szczegółowa współpraca z pracownikami pedagogicznymi w tym zakresie.
 8. Współpraca z organami prowadzącymi postępowanie w sprawach nieletnich.
 9. Współpraca z rodzinami w procesie wychowania.
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.