historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej
Dodano: 7 Wrz 2018 Więcej >>

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń zakładu w tym:

  1. wejście do korytarza administracji,
  2. wejście do korytarza szkoły,
  3. wejście do korytarza grupy IV,
  4. drzwi przejściowe z dyżurki A na teren zakładu.

W ramach kontroli dostępu niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające kodowanie karty zbliżeniowej dostępu do poszczególnych drzwi oraz zbierające dane o osobach przebywających w poszczególnych skrzydłach zakładu. Istotnym elementem oprogramowania byłoby wykorzystanie użytkowanych w zakładzie kart zbliżeniowych unique.

Drzwi wejściowe do poszczególnych korytarzy (ad. 1, 2 i 3) wymagają dodatkowo systemu samodomykającego dla drzwi otwieranych na zewnątrz, czytnika kart oraz pozostałego oprzyrządowania.

Drzwi przejściowe z dyżurki A na teren zakładu (ad. 4) wymagają systemu samodomykającego dla drzwi otwieranych na zewnątrz oraz przycisk do otwierania drzwi dla pracowników ochrony (bez czytnika kart).

Planowana realizacja zadania – do dnia 31 października 2018 r.

Ofertę można złożyć mailem na adres: a.nowogorska@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub osobiście w pokoju nr 12 w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15:00.

Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pani Anna Nowogórska, telefon kontaktowy 42 211 12 58 w. 105.