historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej
Dodano: 7 Wrz 2018 Więcej >>

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi administrowania zasobami informatycznymi polegające na konserwacji bieżącej i nadzorze nad działaniem instalacji i urządzeń w obiektach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w tym:

 • Utrzymanie sprawności, porządkowanie i konserwacja wszystkich komputerów Zleceniodawcy oraz zainstalowanego na nich oprogramowania.
 • Zarządzanie serwerami oraz aplikacjami.
 • Administrowanie stroną internetową zakładu zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Zarządzanie kontami pracowniczymi zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Konfigurowanie i administrowanie siecią komputerową.
 • Współpraca z twórcami oprogramowań użytkowanych w zakładzie.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających działanie istniejących urządzeń oraz aplikacji.
 • Tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • Help desk dla użytkownika końcowego.
 • Monitorowanie pracy systemów oraz sieci, wykrywanie i usuwanie awarii. Co najmniej jeden raz w tygodniu, w godzinach pracy zakładu, wykonanie przeglądu pod kątem stanu urządzeń oraz przekazanie do kierownika gospodarczego zakładu informacji
  o wynikach tego przeglądu.
 • Samodzielnego dojazdu w celu usunięcia awarii lub wyznaczenie osoby zastępczej.
 • Przystąpienie do usunięcia awarii lub zgłoszonych działań najpóźniej w cztery godziny od przyjęcia zgłoszenia o ile Zleceniodawca nie ustali innego terminu.
 • Usuwania awarii nie później niż dwie doby od przyjęcia zgłoszenia.
 • Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych.
 • Konfigurację, wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzanie danych
  z kopii bezpieczeństwa.

  • W cyklu miesięcznym – dane wskazane przez użytkownika, na nośnik zewnętrzny.
  • W cyklu rocznym – wszelkie dane tworzone przez użytkownika, na niekasowalny nośnik zewnętrzny.
 • Inicjowanie i nadzór nad procesem zakupów związanych z realizowanymi projektami, w tym współpraca z dostawcami w zakresie uzgodnienia specyfikacji dostaw i instalacji sprzętu.
 • Instalacja posiadanego oraz nowo nabytego sprzętu i oprogramowania, w tym instalacja serwerów sieci, sieciowych stacji roboczych i oprogramowania sieciowego.
 • Inicjowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i systemowych.
 • Prowadzenie konsultacji oraz wydawanie pisemnych opinii o użytkowanym sprzęcie
  i oprogramowaniu.
 • Wydawanie pisemnych opinii na temat przyczyn awarii i środków zaradczych.
 • Zakup części zamiennych (których koszty poza okresem gwarancji pokrywa Zleceniodawca), niezbędnych do usuwania awarii sprzętu.

Od oferenta wymaga się wszystkich wymaganych do w/w zakresu prac uprawnień których kopię należy załączyć do oferty.

Planowana realizacja zadania – od dnia rozstrzygnięcia oferty do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ofertę można złożyć mailem na adres: a.nowogorska@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub osobiście w pokoju nr 12 w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15:00.

Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pani Anna Nowogórska, telefon kontaktowy 42 211 12 58 w. 105.