historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej
Dodano: 27 Sie 2018 Więcej >>

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy posterunku B wraz z modernizacją pomieszczeń przyległych w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
Wizję lokalną dla zainteresowanych wyznacza się na dzień: 29 – 30 sierpnia 2018 r.
w godzinach 8.00 – 14.00.
Oferty cenowe wraz z ustalonym zakresem prac należy złożyć w sekretariacie zakładu, pokój nr 10 do dnia 7 września 2018 r. w godzinach 08.00 – 15.00.
Ostateczne wskazanie wykonawcy nastąpi po posiedzeniu komisji przetargowej wraz
z podaniem do wiadomości w dniu 10 września 2018 r.