2014-07-11 10:29:23

Kontakt


Adres:
- Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
- ul. Ignacew 9
- 95–050 Konstantynów Łódzki telefon: 42 211-12-58, 42 211-24-80, 42 211-15-88
- fax: 42 211-06-86
- email: sekretariat@ konstantynow.zpisdn.gov.pl