2020-04-15 10:02:51

Warsztaty Szkolne

warsztaty 2 zdjęcie

procesie resocjalizacji i usamodzielnienia ważny aspekt stanowi zdobycie kwalifikacji zawodowych przez nieletniego i przygotowanie go do podjęcia pracy zarobkowej po opuszczeniu placówki. Nasi wychowankowie zdobywają i rozwijają praktyczne umiejętności w specjalistycznych pracowniach w warsztatach szkolnych.

W skład warsztatów szkolnych wchodzą 3 działy szkoleniowe:
- stolarski
- ślusarski-tokarski
- malarski

Warsztaty wyposażone są w nowoczesny sprzęt a nauczyciele zawodu posiadają samodzielnie opracowane na podstawie stosownych programów rozkłady materiałów, które są dostosowane do warunków pracy w opisywanym dziale. Warsztaty posiadają duży asortyment produkcji co pozwala na właściwe przygotowanie zawodowe wychowanków.

Poza wymienionymi zawodami warsztaty realizują naukę  zawodu w formie kursów, które  pozwalają zdobyć uprawnienia:
- Spawacza
- Kierowcy operatora wózków widłowych
- Obsługi kas fiskalnych
- Kucharza małej gastronomii
- Fryzjera

Wychowankowie odbywają praktyczną naukę zawodu w układzie dwuzmianowym:
 Zmiana pierwsza     8:00 – 11:30
 Zmiana druga       11:30 – 15:00