2020-11-23 10:58:26

Działania antykorupcyjne oraz działania edukacyjne w zakresie etyki w ZP i Sdn w Konstantynowie Łódzkim

 • W związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • oraz wytycznymi szefa KPRM w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne oraz dla sektorów programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych, zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na poniższych stronach:
 
 1. https://www.antykorupcja.gov.pl/
 2. https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/etyka-w-urzedzie
 3. https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/e-learning
 4. https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/
 
 • Witryny zawierają informacje obejmujące min:
 • - bieżące doniesienia medialne na temat korupcji i jej przeciwdziałania,
 • - informacje na temat podejmowanych inicjatyw obywatelskich,
 • - istotne informacje prawne,
 • - informacje dotyczące działalności polskich i zagranicznych instytucji rządowych i pozarządowych, zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji,
 • -kursy i szkolenia dedykowane etyce w służbie cywilnej.