Więcej o nas

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat, na którą składają się:

– Zakład Poprawczy prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowawcy patrona, nauczyciela, nauczyciela zawodu, psychologa oraz wychowanka.

– Schronisko dla Nieletnich, prowadzi oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu resocjalizacji, w którym uwzględnia się udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej nieletniemu i jego rodzinie.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.