Struktura i działalność placówki

W skład organizacyjny placówki wchodzą:

  • szkoły ( gimnazjum oraz zasadnicza szkoła zawodowa)
  • warsztaty szkolne
  • internat
  • zespół diagnostyczny (schronisko dla nieletnich)
  • zespół diagnostyczno-korekcyjny (zakład poprawczy)

Dodatkowo pracę pedagogiczną wspomaga dział administracyjny: pracownicy ochrony, służba zdrowia, dział finansowy, dział gospodarczy.

Wychowankowie mają też zapewniony dostęp do posług religijnych.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.