historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej

sluzba zdrowiaPracownicy ochrony zdrowia odpowiedzialni są za nadzór i organizację opieki zdrowotnej dla wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, oraz nadzór nad warunkami sanitarnymi w placówce. Świadczenia zdrowotne poza placówką zapewniane są wychowankom w Zakładach Opieki Zdrowotnej wchodzących w skład struktury organizacyjnej NFZ w Łodzi oraz Pabianicach.

W placówce dyżur służby zdrowia pełnią:

  • dwie pielęgniarki z wieloletnim stażem i pełnymi kwalifikacjami.
  • lekarz medycyny – specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem pracy w zawodzie
  • lekarz stomatolog