Kontakt

Adres:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
ul. Ignacew 9
95–050 Konstantynów Łódzkitelefon: 42 211-12-58,
42 211-24-80, 42 211-15-88
fax: wewn. 106
email: sekretariat@ konstantynow.zpisdn.gov.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji kierowanej do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
Administratorem Danych osobowych jest dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
Z administratorem można się skontaktować poprzez powyższy formularz kontaktowy, poprzez pocztę e-mail pisząc na adres dyrektor@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki.
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę e-mail pisząc na adres iod@konstantynow.zpisdn.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym w sprawach dochodzenia własnych praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia tej korespondencji i jej kontynuacji. Podstawą prawną jest art.6 ust. 1 lit. e RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (na przykład dostawcom usług IT) oraz innym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązującego prawa (na przykład Policji lub sądom). Dane osobowe będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do ich korygowania, aktualizowania oraz do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania po upływie wskazanego okresu ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie Pani/Pana stałego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Sposoby kontaktu z w/w podane są na oficjalnej stronie internetowej UODO: https://uodo.gov.pl/.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia korespondencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.