historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej

Internat to miejsce gdzie wychowankowie naszej placówki mieszkają. Spędzają tam większość czasu w związku z czym znaczna część zajęć wychowawczych odbywa się w tym dziale. Chłopcy są zakwaterowani w 2 – 3 osobowych pokojach. internat2Sercem grupy jest świetlica – będąca też miejscem prezentacji prac artystycznych chłopców. Organizowane są tam zajęcia –  od codziennej nauki własnej pod okiem wychowawców – do realizacji własnych pasji, zainteresowań, projekcji filmów, a nawet zawodów sportowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu (zestawy tenisa stołowego, piłkarzyki).

W internacie może funkcjonować do sześciu grup: cztery grupy zakładu poprawczego i dwie grupy schroniska dla nieletnich.

Internat jest przygotowany do tego aby zapewnić opiekę sześćdziesięciu wychowankom – czterdziestu wychowankom zakładu poprawczego i dwudziestu wychowankom schroniska dla nieletnich.
Opiekę pedagogiczną nad nieletnimi sprawuje dziewiętnastu wychowawców.

Plan dnia pobytu nieletniego w placówce

Pobyt wychowanka w internacie jest zorganizowany według ustalonego planu dnia.

 • 7.00 pobudka – realizacja zajęć higieniczno – porządkowych, śniadanie
 • 8.00 apel – uczniowie dzielą się na klasy i grupy warsztatowe, następnie – w zależności od dnia tygodnia – odbywają się zajęcia w szkole i w warsztatach zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji. Uczniowie w trakcie tych zajęć jedzą drugie śniadanie.
 • 15.00 apel południowy – wychowankowie są kierowani do grup internatowych i realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem pracy internatu
 • 15.05  obiad
 • 15.45 zajęcia w internacie odbywają się również według ustalonego rozkładu dnia: chłopcy odrabiają lekcje, uczą się, korzystają z biblioteki, biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań, korzystają z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, biorą udział w zorganizowanych pracach porządkowych na terenie placówki, korzystają z zajęć sportowych i innych form rekreacji na świeżym powietrzu.

Zajęcia wieczorne każdego dnia wyglądają podobnie i są to:

 • 18:00 – 18:30 – kolacja
 • 18:30 – 19:30 – łaźnia, dyżury porządkowe podczas których następuje sprzątanie pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku
 • 19:30 – 20:00 – oglądanie wiadomości
 • 20:00 – 20:30 – toaleta wieczorna, pranie itp
 • 20:30 – 21:00 – zebranie wychowawcze w grupach –  dokonanie przez wychowawcę oceny dziennej nieletnich, przygotowanie do ciszy nocnej
 • 21:00 – 7:00 – cisza nocna

W niedzielę wychowankowie przebywają tylko w internacie. Plan zajęć tego dnia jest tak ułożony aby była okazja do przyjęcia odwiedzin bliskich, odpoczynku, realizacji własnych zainteresowań.
Osoby chętne mogą uczestniczyć w mszy świętej i skorzystać z posługi duszpasterskiej.

W ramach zajęć w internacie wychowankowie mogą dobrowolnie korzystać z zajęć w kołach zainteresowań. W naszej placówce funkcjonują następujące formy zainteresowań:

 • koło sportowe – integracja ze środowiskiem lokalnym (zajęcia na boisku typu orlik)
 • koła sportowe – siłownia
 • koło plastyczne
 • koło teatralne „Pasja”
 • koło komputerowe

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pracownicy internatu umożliwiają i pomagają wychowankom w aktywnym udziale w cyklicznych imprezach i uroczystościach organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje (uroczystości państwowe, imprezy miejskie, koncerty, przedstawienia, wystawy itp). Wychowankowie wykonują wiele prac na rzecz środowiska lokalnego.