Oferta pracy na stanowisko nauczyciel wychowania fizycznego

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat. Poszukujemy kandydatów na stanowisko nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach naszej Placówki.

 • MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 
 • OPIS STANOWISKA:
 • -nauczyciel wychowania fizycznego
 
 • WARUNKI PRACY:
 • -Wymiar czasu pracy 18/18
 • -Umowa na czas określony
 • -Praca wg. grafiku
 
 • WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:
 • -Wykształcenie wyższe kierunek wychowanie fizyczne, resocjalizacja
 
 • INNE WYMAGANIA:
 • -Zdolność fizyczna i psychiczna
 • -Doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • -Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • -CV i list motywacyjny
 • -Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych
 • -Udokumentowane doświadczenie zawodowe
 
 • Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub l.szewczyk@konstantynow.zpisdn.gov.pl
Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko pielęgniarki /pielęgniarza

 • MIEJSCE PRACY: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
 
 • OPIS STANOWISKA:
 • -zapewnienie profesjonalnej opieki wychowankom
 • -wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • -współpraca z lekarzem
 • -prowadzenie dokumentacji medycznej
 
 • WARUNKI PRACY:
 • -Wymiar czasu pracy – 1/1
 • -Umowa zgodna z Kodeksem Pracy
 • -praca jednozmianowa
 
 • WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • -Wykształcenie minimum średnie lub wyższe w zakresie pielęgniarstwa
 • -prawo do wykonywania zawodu
 
 • INNE WYMAGANIA:
 • -Odporność na stres
 • -Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
 
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • -CV i list motywacyjny
 • -Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • -udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:
sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub l.szewczyk@konstantynow.zpisdn.gov.pl
Czytaj dalej

Oferta pracy - strażnik

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   STRAŻNIK   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Pełnienie służby w wyznaczonym czasie i miejscu wg. grafiku
 • Nadzór nad mieniem zakładowym
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w Zakładzie
 • Współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami Zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Wymiar czasu pracy - pełny
 • Umowa o pracę na okres próby, na czas określony, na czas nieokreślony
 • Praca w systemie równoważnego czasu pracy
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie średnie
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub l.szewczyk@konstantynow.zpisdn.gov.pl
Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarka / pielęgniarz.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko pielęgniarki /pielęgniarza

 
 • MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
 
 • OPIS STANOWISKA:
 • - zapewnienie profesjonalnej opieki wychowankom
 • - wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - współpraca z lekarzem
 • - prowadzenie dokumentacji medycznej
 
 • WARUNKI PRACY:
 • - Wymiar czasu pracy – 1/1
 • - Umowa zgodna z Kodeksem Pracy
 • - praca jednozmianowa
 
 • WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • - Wykształcenie minimum średnie lub wyższe w zakresie pielęgniarstwa
 • - prawo do wykonywania zawodu
 
 • INNE WYMAGANIA:
 • - Odporność na stres
 • - Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
 
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
 • - CV i list motywacyjny
 • - Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • -  udokumentowane doświadczenie zawodowe
 
 • Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:
 • sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl     lub
 • l.szewczyk@konstantynow.zpisdn.gov.pl
Czytaj dalej

Oferta pracy na stanowisko wychowawcy w internacie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

MIEJSCE PRACY:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9,
95-050 Konstantynów Łódzki

OPIS STANOWISKA:
• Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych
• Realizacją planu zajęć
• Współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia wychowankom prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach

WARUNKI PRACY:
• Wymiar czasu pracy – 24/24
• Umowa zgodna z Ustawą Karta Nauczyciela

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• Wykształcenie wyższe w zakresie resocjalizacji
• Doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, trudną

INNE WYMAGANIA:
• Odporność na stres
• Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;

WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV i list motywacyjny
• Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:
sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub
m.czaplinska@konstantynow.zpisdn.gov.pl

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 3