Udział w kampanii "Daj się zarazić wiedzą, nie daj się zakazić HCV".

Nasza placówka zaangażowała się w akcję testowania w kierunku HCV w ramach kampanii " Daj się zarazić wiedzą, nie daj się zakazić HCV". W ramach podziękowań otrzymaliśmy Certyfikat Przyjaciela Pana Wątroby jako potwierdzenie wkładu w obszarze HCV.

   
Czytaj dalej

Akcja z serca "Zostań Super Zakrętakiem"

Kontynuując akcję „Zostań Super Zakrętakiem” realizowanego przez Stowarzyszenie „ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci- Łupkowa” w Łodzi, po raz drugi, dzięki dużemu zaangażowaniu naszych wychowanków oraz pracowników przekazano 450 litrów plastikowych zakrętek. To ekologiczne przedsięwzięcie, które dzięki łatwej segregacji odpadów, w postaci zbiórki zakrętek, będzie wspierać podopiecznych Hospicjum  w urzeczywistnieniu ich marzeń.  
     
Czytaj dalej

Odwiedziny wideo-online

 • Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń dotyczących bezpośrednich  odwiedzin, na czas trwania czasowego ograniczenia w związku
 • z zwalczaniem COVID 19, w ramach ochrony więzi rodzinnych oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów nieletnich z rodzicami, prawnymi opiekunami zapewnia się możliwość udostępnienia komunikatora  internetowego skype/messenger dla wychowanków
 • i członków rodziny.
 
 • Prosimy o zapoznanie się z procedurami korzystania z komunikatora internetowego skype/messenger w Zakładzie Poprawczym
 • i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 
 • 1. Korzystanie z komunikatora skype/messenger odbywać się będzie pod opieką pedagoga z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego.
 
 • 2. Miejsce i częstotliwość rozmów określa organizujący je pedagog, po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego środowe spotkanie), zamiaru udziału w rozmowie przez wychowanka lub jego rodziców, prawnych opiekunów, dziadków lub rodzeństwa.
 
 • 3. Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach 15.30-17.00. W przypadku braku możliwości zrealizowania spotkania
 • w środę, pedagog wyznaczy inny dzień.
 
 • 4. Przewidziany czas rozmowy dla każdego wychowanka wynosi 10 minut.
 
 • 5. O możliwości korzystania ze skypea/messengera przez wychowanków decyduje pedagog ZDK w porozumieniu z wychowawcą pełniącym dyżur w grupie wychowawczej.
 
 • 6. Osoby, z którymi wychowankowie będą mogli kontaktować się za pośrednictwem skypea/messengera to: rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie oraz rodzeństwo. Każdorazowo osoba biorąca udział w spotkaniu on-line będzie poproszona
 • o identyfikację tożsamości (okazanie dokumentu ze zdjęciem).
 
 • 7. W sytuacji w której pedagog ZDK uzna trwającą rozmowę za zagrożenie dla bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu (ryzyko przekazania informacji-grypsu, niestosownego zachowania, wulgaryzmów słownych, wulgarnych gestów, gróźb, itp.)
 • ma prawo przerwać rozmowę.
 
Czytaj dalej

Życzenia

   
 • Zdrowych, spokojnych, wypełnionych miłością i radością,

niosących spokój i wytchnienie Świąt Narodzenia Pańskiego

oraz sukcesów i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy:

Dyrektor wraz z Pracownikami i Wychowankami.

Czytaj dalej

XII ogólnopolski konkurs plastyczny

 • Otrzymaliśmy zaproszenie ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach do wzięcia udziału w XII ogólnopolskim konkursie plastycznym
 • dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na wykonanie najładniejszej kartki bożonarodzeniowej.
 • W konkursie wzięło udział 8 placówek resocjalizacyjnych. Nasi wychowankowie wykonali w ramach tego konkursu, wykorzystując różne techniki plastyczne 20 kartek bożonarodzeniowych.
 • Jury oceniając prace w konkretnych kategoriach przyznało naszym wychowankom aż 4 nagrody.
 • W kategorii do lat 18, pierwsze miejsce zajął Bartek z grupy schroniskowej, w kategorii powyżej lat 18, trzecie miejsce zajął Daniel
 • z grupy zakładowej, oraz wyróżnienie specjalne w kategorii ogólnego waloru artystycznego otrzymali Kacper i Jakub z grupy zakładowej.
 • Chłopcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 1