Internat

Internat to miejsce gdzie wychowankowie naszej placówki mieszkają. Spędzają tam większość czasu w związku z czym znaczna część zajęć wychowawczych odbywa się w tym dziale. Chłopcy są zakwaterowani w 2 - 3 osobowych pokojach. Sercem grupy jest świetlica – będąca też miejscem prezentacji prac artystycznych chłopców. Organizowane są tam zajęcia -  od codziennej nauki własnej pod okiem wychowawców – do realizacji własnych pasji, zainteresowań, projekcji filmów, a nawet zawodów sportowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu (zestawy tenisa stołowego, piłkarzyki). W internacie może funkcjonować do sześciu grup: cztery grupy zakładu poprawczego i dwie grupy schroniska dla nieletnich. Internat jest przygotowany do tego aby zapewnić opiekę sześćdziesięciu wychowankom - czterdziestu wychowankom zakładu poprawczego i dwudziestu wychowankom schroniska dla nieletnich. Opiekę pedagogiczną nad nieletnimi sprawuje dziewiętnastu wychowawców. Plan dnia pobytu nieletniego w placówce Pobyt wychowanka w internacie jest zorganizowany według ustalonego planu dnia.
 • 7.00 pobudka – realizacja zajęć higieniczno - porządkowych, śniadanie
 • 8.00 apel - uczniowie dzielą się na klasy i grupy warsztatowe, następnie - w zależności od dnia tygodnia – odbywają się zajęcia w szkole i w warsztatach zgodnie z ustalonym tygodniowym planem lekcji. Uczniowie w trakcie tych zajęć jedzą drugie śniadanie.
 • 15.00 apel południowy – wychowankowie są kierowani do grup internatowych i realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem pracy internatu
 • 15.05  obiad
 • 15.45 zajęcia w internacie odbywają się również według ustalonego rozkładu dnia: chłopcy odrabiają lekcje, uczą się, korzystają z biblioteki, biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach kół zainteresowań, korzystają z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, biorą udział w zorganizowanych pracach porządkowych na terenie placówki, korzystają z zajęć sportowych i innych form rekreacji na świeżym powietrzu.
Zajęcia wieczorne każdego dnia wyglądają podobnie i są to:
 • 18:00 - 18:30 - kolacja
 • 18:30 - 19:30 - łaźnia, dyżury porządkowe podczas których następuje sprzątanie pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku
 • 19:30 - 20:00 - oglądanie wiadomości
 • 20:00 - 20:30 - toaleta wieczorna, pranie itp
 • 20:30 - 21:00 – zebranie wychowawcze w grupach -  dokonanie przez wychowawcę oceny dziennej nieletnich, przygotowanie do ciszy nocnej
 • 21:00 - 7:00 - cisza nocna
W niedzielę wychowankowie przebywają tylko w internacie. Plan zajęć tego dnia jest tak ułożony aby była okazja do przyjęcia odwiedzin bliskich, odpoczynku, realizacji własnych zainteresowań. Osoby chętne mogą uczestniczyć w mszy świętej i skorzystać z posługi duszpasterskiej. W ramach zajęć w internacie wychowankowie mogą dobrowolnie korzystać z zajęć w kołach zainteresowań. W naszej placówce funkcjonują następujące formy zainteresowań:
 • koło sportowe - integracja ze środowiskiem lokalnym (zajęcia na boisku typu orlik)
 • koła sportowe - siłownia
 • koło plastyczne
 • koło teatralne "Pasja"
 • koło komputerowe
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pracownicy internatu umożliwiają i pomagają wychowankom w aktywnym udziale w cyklicznych imprezach i uroczystościach organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje (uroczystości państwowe, imprezy miejskie, koncerty, przedstawienia, wystawy itp). Wychowankowie wykonują wiele prac na rzecz środowiska lokalnego.
Czytaj dalej