Szkoła

Szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim W strukturze naszej placówki funkcjonują szkoły:
  • 1. Szkoła Podstawowa nr 6
  • 2. Branżowa Szkoła I Stopnia

             W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka w zawodach stolarz i ślusarz, natomiast w szkole podstawowej chłopcy przysposabiają się do pracy w zawodzie kucharz. Ukończenie szkoły branżowej I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkół branżowych I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia (poza naszą placówką) lub podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełnić wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełnić wykształcenie zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych.

  • Kadra nauczycielska
  •             W szkole zatrudnieni są nauczyciele, którzy posiadają duże doświadczenie i wymagane wykształcenie.
  • Baza lokalowa
  •            Szkoła posiada sześć w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, w tym jedną informatyczną, salę gimnastyczną i bibliotekę. Uczniowie i nauczyciele w procesie nauczania wykorzystują nowoczesną infrastrukturę techniczną w postaci atrakcyjnych pomocy naukowych, wydajnych komputerów, monitora i tablic interaktywnych. Jakość bazy lokalowej w sposób zadawalający pozwala realizować poszczególne jednostki lekcyjne, tak, aby były one atrakcyjne dla uczniów i pozwalały im nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności. Jesteśmy niewielką szkołą, każdy uczeń jest nam dobrze znany. Dzięki temu nauczyciele w swojej pracy indywidualizują proces nauczania.
Czytaj dalej

Dzień Nauki Polskiej

19 lutego br., po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazano również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha. Podczas zajęć lekcyjnych, wspólnie z naszymi wychowankami omawialiśmy osiągnięcia tych wybitnych ludzi oraz ich zasługi dla współczesnej cywilizacji. Wykorzystywaliśmy podczas tej pracy zasoby TIK a w szczególności pracowaliśmy z padletem.    
Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 1