historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej

Podstawy prawne istnienia i funkcjonowania placówki

Placówka powołana została zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 1964r. w sprawie utworzenia Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich Chłopców w Ignacewie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. Nadzór pedagogiczny prowadzi Minister Sprawiedliwości, za pośrednictwem wizytatorów Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz dyrektor placówki.

Pracę naszego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich regulują takie dokumenty jak: