string(43) "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na" ZPiSdN | Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowi Łódzkim

2019-04-17 15:39:40

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków/obiektów.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynków/obiektów zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Ostatecznym terminem składania ofert jest 26 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.

2019-04-17 15:34:21

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy nabiału.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawy nabiału zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Ostatecznym terminem składania ofert jest 25 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.

2019-04-08 12:55:12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na  dostawę, montaż i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej. Ostatecznym terminem składania ofert jest 23 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.

2019-03-21 10:21:52

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na obsługę serwisową systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Ostatecznym terminem składania ofert jest 01 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.

2019-03-12 12:40:43

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów szkolnych i biurowych. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów szkolnych i biurowych zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Ostatecznym terminem składania ofert jest 25 marca 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.