2014-07-11 10:38:52

Warsztaty szkolne

warsztaty 2 zdjęcieW warsztatach zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli zawodu. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków. Nauczyciele zawodu posiadają samodzielnie opracowane na podstawie stosownych programów rozkłady materiałów, które są dostosowane do warunków pracy w opisywanym dziale. Rozkłady materiałów zatwierdzone są przez dyrektora szkoły oraz kierownika warsztatów. Programy realizowane są w oparciu o konkretne zadania produkcyjne oraz w formie ćwiczeń. Warsztaty posiadają duży asortyment produkcji co pozwala na właściwe przygotowanie zawodowe wychowanków. Nieletni szkoleni są w następujących zawodach:

 • Stolarz meblowy: nauka zawodu na poziomie szkoły zawodowej z uzupełnieniem z klas gimnazjalnych.
 • Ślusarz mechanik: nauka zawodu na poziomie szkoły zawodowej oraz klas gimnazjalnych. W trakcie realizacji programu nauczania tego zawodu wychowankowie uczą się tokarstwa oraz spawalnictwa.
 • Malarz: zawodu malarza uczą się wychowankowie uczęszczający do klas gimnazjalnych i wykazujący określone predyspozycje zawodowe. Nauka realizowana jest na zasadzie kontynuacji – rozpoczyna się w pierwszej klasie gimnazjum i kończy w trzeciej.
Poza wymienionymi zawodami warsztaty realizują naukę w atrakcyjnych zawodach w formie kursowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe kursy realizowane w warsztatach pozwalają zdobyć uprawnienia:
 • Spawacza
 • Kierowcy operatora wózków widłowych
 • Obsługi kas fiskalnych
 • Tokarza
 • Kucharza małej gastronomii
 • Fryzjera
Wychowankowie odbywają praktyczną naukę zawodu w wymiarze 14 godzin tygodniowo w układzie dwuzmianowym:
 • Zmiana pierwsza     8:00 – 11:30
 • Zmiana druga       11:30 – 15:00
Warsztaty posiadają bardzo dobre warunki pozwalające na wykonywanie wyrobów na poziomie występującym na rynku. Niezbędne obrabiarki, duże hale produkcyjne, oprogramowania komputerowe pozwalają na przygotowanie dobrych projektów i aranżacji a następnie wykonanie wyrobów dobrej jakości. Ogólnie warsztaty szkolne zajmują blisko 500 metrów kwadratowych powierzchni. Bezpośredni kontakt z kierownikiem warsztatów jest możliwy telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14:00 lub poprzez adres email warsztatyignacew@wp.pl.