string(42) "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn" ZPiSdN | Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowi Łódzkim

2019-08-20 16:57:27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim oraz świadczenie usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres gwarancji".

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ-PFU

Załacznik nr 2 do SIWZ- Umowa

Załacznik nr 3 do SIWZ-formularz oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o wykluczeniu

Załacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie o warunkach

Załacznik nr 6 do SIWZ - doświadczenie 

Załacznik nr 7 do SIWZ -grupa kapitałowa

Załacznik nr 8 do SIWZ-wykaz osób 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytania 1 

Odpowiedź na pytania 2