2018-12-05 12:41:57

Oferta pracy - nauczyciel matematyki - zastępstwo

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   NAUCZYCIEL MATEMATYKI - ZASTĘPSTWO   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Nauczanie matematyki w szkołach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie na podstawie KN, wg. awansu zawodowego
 • Praca w wymiarze 10/18
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – matematyka, resocjalizacja
INNE WYMAGANIA
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, duża odporność na stres
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 31.12.2018