2018-08-07 13:13:17

OFERTA PRACY - Psycholog

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   PSYCHOLOG   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków dotyczących rozwoju i stanu ich dziecka
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie przez mianowanie
 • Praca w wymiarze 22/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - mgr Psychologii
 • Długoletnie doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja; socjoterapia), doświadczenie w pracy w zespołach konsultacyjno-diagnostycznych, w zakładach karnych i poprawczych
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018