2014-07-11 10:41:27

Dla rodziców i opiekunów

  • dyrektor zakładu przyjmuje w czwartki  w godzinach 14 – 17 (po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat zakładu)
  • pracownicy zespołu diagnostycznego (schronisko) i zespołu diagnostyczno-korekcyjnego (zakład poprawczy) – przyjmują rodziców w godzinach niedzielnych odwiedzin
  • dyrektor szkoły – w sprawach związanych z nauką – kontakt telefoniczny 42 2112480 w 107 w dni powszednie w godzinach 8 - 15
  • kierownik warsztatów – w sprawach związanych z kształceniem zawodowym – kontakt telefoniczny 42 211 2480 w    w dni powszednie w godzinach 8 - 14, oraz email: warsztatyignacew@wp.pl
  • wychowawcy grupowi – w sprawach bieżących – przyjmują rodziców w trakcie ich odwiedzin u chłopców, są też dostępni pod telefonem zakładowym w godzinach popołudniowych (w zależności od bieżącego planu zajęć)
  • nauczyciele szkoły i instruktorzy warsztatu – podczas zebrań z rodzicami w dniu zakończenia semestru
  • pracownicy służby zdrowia – telefoniczny kontakt w pilnych sprawach, osobisty podczas wizyt w zakładzie