Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy posterunku B wraz z modernizacją pomieszczeń przyległych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy posterunku B wraz z modernizacją pomieszczeń przyległych w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Wizję lokalną dla zainteresowanych wyznacza się na dzień: 29 - 30 sierpnia 2018 r. w godzinach 8.00 – 14.00. Oferty cenowe wraz z ustalonym zakresem prac należy złożyć w sekretariacie zakładu, pokój nr 10 do dnia 7 września 2018 r. w godzinach 08.00 – 15.00. Ostateczne wskazanie wykonawcy nastąpi po posiedzeniu komisji przetargowej wraz z podaniem do wiadomości w dniu 10 września 2018 r.

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Psycholog

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   PSYCHOLOG   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków dotyczących rozwoju i stanu ich dziecka
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie przez mianowanie
 • Praca w wymiarze 22/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - mgr Psychologii
 • Długoletnie doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja; socjoterapia), doświadczenie w pracy w zespołach konsultacyjno-diagnostycznych, w zakładach karnych i poprawczych
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Terapeuta ds. uzależnień

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   TERAPEUTA do spraw uzależnień   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca nad uzależnieniami młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami
 • Sporządzanie opinii o podopiecznych
 • Stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem Zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Praca w wymiarze 11/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - Psychologii/Psychoterapii/Psychiatrii/Pedagogii
 • Mile widziane doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja, socjoterapia)
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę przesyłać na adres pocztowy Zakładu lub e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Strażnik

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   STRAŻNIK   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Pełnienie służby w wyznaczonym czasie i miejscu wg. grafiku służby
 • Nadzór nad mieniem zakładowym
 • Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie
 • Stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Wymiar czasu pracy – pełny
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Praca w systemie równoważnego czasu pracy
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz wykształcenie kierunkowe (technik ochrony fizycznej osób, szkolenia z technik interwencyjnych, przepisów prawa ochrony osób i mienia)
 • Dyspozycyjność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę przesyłać na adres pocztowy Zakładu lub e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018

Czytaj dalej

1 sierpnia 1944 r. - Powstanie warszawskie

63 dni chwały... Dni, w których przyjaźń zastępowała broń... A kilka chwil szczęścia... Całe życie... A wszystko po to, by pokazać światu... Czym dla Polaka jest... WOLNOŚĆ...                   01.08.2018 r. w naszej placówce odbył się apel upamiętniający 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości przypomniano że Powstanie Warszawskie było zbrojnym wystąpieniem Armii Krajowej wsparte przez mieszkańców Warszawy w celu wyzwolenia stolicy Polski spod okupacji niemieckiej. Wychowankowie w skupieniu słuchali odczytu o Powstaniu sięgając od jego przyczyn, chwili wybuchu, przebiegu walk po skutki. Pan Dyrektor Zakładu zwrócił uwagę, jak tragicznym wydarzeniem w historii Polski i brzemiennym w skutki było Powstanie Warszawskie, zarówno bezpośrednie jak i długofalowe. Tragedia powstania była tak ogromna, że jej dźwięk będzie trwał przez pokolenia – dlatego 1 sierpnia wszyscy jesteśmy Warszawiakami. PAMIĘTAMY !!! Wszyscy zebrani uczcili pamięć poległych minutą ciszy. CHWAŁA BOHATEROM.

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 4