aktualnosci ZPiSdN | Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowi Łódzkim

Aktywizacja zawodowa wychowanków

Dnia 3 czerwca 2019 r. w naszej placówce odbyło się spotkanie dla uczniów kształcących się w szkole podstawowej oraz branżowej szkole I stopnia z doradcą zawodowym na temat:

 

- rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- aktywizacji zawodowej,

- pośrednictwa pracy,

- poradnictwa zawodowego. 

W  zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Urzędu Pracy w Pabianicach uczestniczyło 12 wychowanków. Spotkanie z doradcą zawodowym miało na celu pomoc naszym wychowankom w wyborze ich dalszej drogi kształcenia, jak również odnalezienia się na rynku pracy po opuszczeniu naszej placówki. Zaznajomiło nieletnich z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz ofertą pomocy ze strony Urzędu Pracy. Nieletni uzyskali wiedzę na temat różnych form zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz  możliwości otrzymania na ten cel wsparcia finansowego. Wyjaśniono wiele wątpliwości w trakcie odpowiedzi na zadawane pytania. Podopieczni otrzymali również  materiały  informacyjne w formie ulotek i poradników. 

Czytaj dalej

Sport to zdrowie

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka odbył się w naszej placówce tzw. Dzień Sportu. Impreza, w której wychowankowie mogli rywalizować między sobą w zawodach sportowych. Przygotowano szereg konkurencji min.: rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca, bieg sprawnościowy, wyciskanie sztangi na ławce poziomej, trójbój siłowy i przeciąganie liny.
Po podsumowaniu wszystkich wyników, zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali uhonorowani medalami i atrakcyjnymi nagrodami. Wychowankowie bardzo chętnie brali udział w zawodach sportowych. Rywalizacja była zacięta, ale przebiegała zgodnie z duchem fair play, dostarczyła również uczestnikom sporą dawkę sportowej adrenaliny. Ponad trzygodzinne zmagania sportowe zakończono wspólnym posiłkiem, upieczonymi na grillu kiełbaskami.

  

          

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Czytaj dalej

Konkurs Papieski

Dnia 13 maja 2019 r. czterech naszych wychowanków wzięło udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego do którego zaprosił nas dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Nasi podopieczni Daniel, Kamil i Mieszko przystąpili do testu wiedzy o życiu Karola Wojtyły/Jana Pawła II jako poety, duszpasterza dzieci i młodzieży oraz jego nauki i działalności na rzecz młodych. Kacper natomiast przedstawił swoją pracę wykonaną w warsztatach szkolnych.

W kategorii wiedzy o Janie Pawle II, zwyciężył nasz wychowanek Daniel,  a w kategorii plastyczno/rzeźbiarsko/malarskiej, Kacper zajął zaszczytne II miejsce. Każdy z podopiecznych otrzymał dyplom za udział w konkursie. Serdecznie Gratulujemy.

Czytaj dalej

Uroczystość Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

"Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie" –św. Paweł

          Dnia 18 maja 2019 r. przeżywaliśmy w naszej placówce piękną uroczystość. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś osobiście zaszczycił nas swoją obecnością i udzielił sakramentu bierzmowania 12 wychowankom. Nasi wychowankowie od kilku miesięcy aktywnie przygotowywali do tego wyjątkowego sakramentu, w ramach katechez prowadzonych przez kapelana zakładu ks. Stefana Magierę. W tym ważnym duchowym wydarzeniu wzięli udział Dyrektor zakładu, który w imieniu zgromadzonych przywitał Dostojnego Gościa, pracownicy pedagogiczni, rodzice, opiekunowie i krewni nieletnich. W pełnej ciepła i serdeczności homilii Jego Ekscelencja Arcybiskup zwracał uwagę, jak ważne są dary Ducha św., które podopieczni otrzymają w trakcie sakramentu bierzmowania, i że to one czynią człowieka prawdziwie wolnym. Prosił Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej  młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. W swoich słowach podkreślił, że przyjęcie sakramentu bierzmowania jest kolejnym krokiem w umacnianiu wiary i winno być również inspiracją do przestrzegania nie tylko praw boskich, ale również zasad współżycia społecznego i norm prawnych. Zachęcał wychowanków do wielkiej ufności w sens życia i jego odnowę,  po czym nastąpił akt udzielenia sakramentu. Na zakończenie liturgii głos zabrał przedstawiciel młodzieży, który w imieniu grupy podziękował ks. arcybiskupowi oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości. W swoich słowach zapewnił o szczerym pragnieniu życia wiarą.
Nowo bierzmowani otrzymali zaświadczenia oraz pamiątkową książkę autorstwa arcybiskupa. Dzisiejsza uroczystość była pełna wzruszeń i głębokiego duchowego klimatu.

 

Wszystkim, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania

życzymy wszelkich owoców duchowych w życiu

i wytrwałości w wierze

oraz odpowiedzialnej współpracy

z darami Ducha Świętego jakie otrzymali.

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 1