OFERTA PRACY - Terapeuta ds. uzależnień

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   TERAPEUTA do spraw uzależnień   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca nad uzależnieniami młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami
 • Sporządzanie opinii o podopiecznych
 • Stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem Zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Praca w wymiarze 11/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - Psychologii/Psychoterapii/Psychiatrii/Pedagogii
 • Mile widziane doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja, socjoterapia)
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę przesyłać na adres pocztowy Zakładu lub e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018
Czytaj dalej