Zaproszenie do składania ofert na usunięcie i pielęgnację drzewostanu

 

Konstantynów Łódzki 11.02.2019 r.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim zaprasza do składania ofert na usunięcie i pielęgnację drzewostanu znajdującego się w pasie ogrodzenia                z uwzględnieniem wywozu drewna i gałęzi pozyskanych w wyniku wycinki. Od wykonawców oczekujemy udokumentowania doświadczenia wykonywania zleceń na rzecz jednostek z obszaru sektora finansów publicznych lub spółek z udziałem skarbu państwa oraz posiadania aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej (kserokopie dokumentów prosimy dostarczyć wraz z ofertą). Poniżej znajduje się wykaz drzew do wycięcia:
 1. Robinia akacjowa pni: 190 cm, 190 cm, 136 cm – 3 sztuki
 2. Klon jesionolistny pani: 80 cm, 97 cm – 2 sztuki
 3. Topola mieszaniec z gat. rodzimych obw. pni: 89 cm, 79 cm - 2 sztuki
 4. Jarząb pospolity pni: 70 cm, 75 cm, 60 cm, 80 cm, 60 cm, 80 cm, 60 cm 76 cm, 60 cm, 70 cm, 98 cm, 65 cm, 75 cm, 65 cm, 60 cm – 15 sztuk
 5. Topola mieszaniec pnia 150 cm – 1 sztuka
 6. Topola mieszaniec pnia 110 cm – 1 sztuka
 7. Topola mieszaniec pnia 110 cm - 1 sztuka
 8. Lipa drobnolistna pnia 90 cm - 1 sztuka
 9. Lipa drobnolistna pnia 95 cm – 1 sztuka
 10. Lipa drobnolistna pnia 182 cm - 1 sztuka
 11. Topola mieszaniec pnia 75 cm – 1 sztuka
 12. Sosna pospolita pnia 60 cm – 1 sztuka
 13. Sosna pospolita pnia 80 cm – 1 sztuka
 14. Dąb bezszypułkowy pnia 84 cm – 1 sztuka
 15. Dąb bezszypułkowy pnia 83 cm – 1 sztuka
 16. Dąb bezszypułkowy pnia 65 cm – 1 sztuka
 17. Dąb bezszypułkowy pnia 95 cm – 1 sztuka
 18. Świerk pospolity pnia 85 cm – 1 sztuka
 19. Jesion pensylwański pnia 160 cm – 1sztuka
 20. Jesion pensylwański pnia 160 cm – 1sztuka
 21. Jesion pensylwański pnia 110 cm – 1 sztuka
 22. Jarząb pospolity pnia 70 cm – 1 sztuka
 23. Dąb bezszypułkowy pnia 110 cm – 1 sztuka
 24. Jarząb pospolity pnia 92 cm – 1 sztuka
 25. Jarząb pospolity pnia 64 cm – 1 sztuka
Ponadto:
 • 15 szt. drzew do pielęgnacji (usunięcie suchych gałęzi oraz wrastających gałęzi i nad ogrodzenie).
 • Pielęgnacja terenu wokół oczka wodnego.
 • Usunięcie 3 szt. tui na terenie tarasu szkolnego.
Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nasadzeń młodymi drzewami w ilości 21 sztuk o obwodach pni nie mniejszych niż 12 cm mierzonych na wysokości 100 cm z gatunku do wyboru: lipa drobnolistna, żywotnik, brzoza brodawkowata lub jarząb mączny. Do nasadzeń należy zastosować sadzonki I klasy jakości i drzewa należy zabezpieczyć palikami wzmacniającymi minimum po 2 na każde drzewo. W obrębie bryły korzeniowej należy zastosować ziemię żyzną. Wycinka i pielęgnacja będące pierwszym etapem muszą być wykonane do dnia 26 lutego 2019 roku. Nasadzenia wykonane winny być do dnia 29 marca 2019 rok. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: m.czaplinska@konstantynow.zpisdn.gov.pl do dnia 14 lutego 2019 roku do godziny 12:00. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji w/w zadań bez podania przyczyny.
Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 4